วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 10  วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555  
จัดทำข้อสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม
เตรียมอุปกรณ์ และเอกสารสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555  มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด  การโบกธง การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลานและลู่ รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ร่วมการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร กันทุกคน
วันที่ 11 กรกฎาคม โรงเรียนประกาศปิดเพื่อให้นักเรียนได้หยุดพักผ่อน 1 วัน
วันที่ 12-13 กรกฎาคมเข้าสอนนักเรียนในชั้นม. ตามที่ได้รับมอบหมาย สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารสำหรับสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1  ฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย ต้อนรับคณะครูที่มาเยี่ยมชมและประเมินคุณภาพของโรงเรียน และเดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่