วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 19

วันที่ 17-21กันยายน 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
21 กันยายน กิจกรรมมุฑิตาจิต แก่อาจารย์ที่เกษียญอายุราชการ

 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 10-14 กันยายน 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กันยายน จัดทำพุ่มผ้าป่าการศึกษา

13 กันยายน เข้าร่วมงานสมโภชองค์ผ้าป่า

14  กันยายน กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 17
วันที่ 3-7 กันยายน 2555
3-4 กันยายน อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2
5-7 กันยายน เป็นผู้ควบคุมนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2 )ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2