วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันที่ 11 มกราคม 255

สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3-2/4 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2/3 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม
เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น