วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่19

สัปดาห์ที่ 19  วันที่ 26 ก.พ. -1 มี.ค.2556
           วันที่ 26-28 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2  มีหน้าที่จ่ายและเก็บข้อสอบให้กับกรรมการควบคุมห้องสอบ
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น