วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 14-18ม.ค. 2556
           วันที่ 14     สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องการตรวจคำตอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 และ ม2/4 เรื่องการคูณจำนวนเต็ม    เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 15  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ ช่วยอาจารย์รวีวรรณตัดและตกแต่งดอกกุหลาบที่ใช้ในงานวันครู  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 16 กิจกรรมวันครู ช่วนอาจารย์อารอบเตรียมอาหารสำหรับครูที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร จัดเก็บภาชนะใส่อาหารไปล้างทำความสะอาด
          วันที่ 17 ลาป่วย
          วันที่ 18 ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เข้าสอนชั้น ม 2/1 แทนครูพี่เลี้ยง สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3-2/4 เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2/3 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม
เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น